Naar 't Kopje voor het Koppie

Op 11 mei 2024 is het weer zover! Dan fietsen we samen zo'n 80 kilometer van café 't Keyzertje in Leiden naar 't Kopje in Bloemendaal en weer terug. Onderweg hebben we weer eens tijd om elkaar te vragen hoe het écht gaat. We leren deelnemers om echte vragen te stellen. Maar ook voor bezoekers is er voldoende te doen en te zien.  We hopen je te zien op 11 mei!

Programma 11 mei 2024

De fietstocht start vanaf Café De Keyzer in Leiden, aan de Kaiserstraat 2. Hier is het start- en eindpunt van de fietstocht. 


PROGRAMMA NAAR 'T KOPJE VOOR HET KOPPIE 
11 mei 2024 
 
Startlocatie: Café De Keyzer 
Kaiserstraat 2-4, 2311 GR Leiden 
 
10.30 - 12.00u 
Terrein is open! Aanmelden fietsers, ophalen fietsshirt en startnummers.  
12.00 - 13.00u 
Startschot Naar 't Kopje voor het Koppie door Leidse wethouder Fleur Spijker. Start in verschillende tijdsvakken (je wordt binnenkort opgeroepen als je je hebt ingeschreven voor een tijdvak).  
13.00 - 13.30u 
Jordi Frederiks is afgestudeerd als toegepast psycholoog met zijn onderzoek naar hulpzoekend gedrag onder mannelijke studenten. Nadat hij aandacht in de media had gekregen voor zijn scriptieonderwerp, wist hij zeker dat hij zich verder wilde inzetten voor de mentale gezondheid van mannen. Sindsdien heeft hij het platform 'Iets aan de man brengen' opgericht, waar hij verhalen en kennis deelt voor en over de mentale gezondheid van mannen. 
13.45 - 14.15u 
Dr. Nadia van der Spek is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Zij werkt als onderzoeker op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC en is directeur van De Amsterdamse, een psychologenpraktijk voor jongvolwassenen. Zij is coördineert de REPAIR studie op het Amsterdam UMC. In de REPAIR studie wordt de gezinsgerichte therapie Attachment Based Family Therapy onderzocht onder jongvolwassenen die worstelen met gedachten aan zelfdoding. Het onderzoek loopt in verschillende instellingen in Nederland en België (www.repairstudy.com). De bedoeling van Attachment Based Family Therapy is om de band tussen ouders en jongvolwassene te versterken, zodat de jongvolwassene zich gezien en gesteund voelt door diens ouders. 
14.30 - 15.00u 
Emmie Overbeek is communicatieadviseur bij 113 Zelfmoordpreventie en betrokken bij de projecten rondom jongvolwassenen. Ze is ervan overtuigd dat we het aantal suïcides onder jongvolwassenen alleen sámen met hen kunnen terugdringen en vertelt graag meer over de beweging jongvolwassenen, de initiatieven die al bestaan en bovenal: over de verhalen van jongvolwassenen zelf. 
15.00 - 17.00u 
Feestelijk onthaal fietsers. Bar gaat open! 
17.00 - 22.00u 
Afsluitend woord door Tim Zuidberg en afsluitende borrel tot uiterlijk 22.00u. Er is eten aanwezig op het terrein. Tijd voor mooie (fiets)verhalen en een goed gesprek.  

Inschrijven? Klik hieronder!

Bedankt voor je aanmelding.