Verdere info over doneren

Wij zijn volledig afhankelijk van donaties om onze doelen te bereiken. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken volledig op vrijwillige basis. 

We zien mekaar is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Dankjewel dat je ons wil steunen.

Bedankt voor je aanmelding.